O firmie

Zarząd naszej firmy

Paweł Charuba – Prezes Zarządu

Z firmą ECS związany jest od 2015 roku. Posiada 25-letnie doświadczenie menedżerskie.

Od 2008 r. roku pełnił funkcję prezesa w firmie deweloperskiej Belgravia, umacniając jej pozycję na rynku warszawskich nieruchomości

W latach 1994-2007 pracował w Thomson Multimedia – największej w Europie fabryce kineskopów, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od kontrolera finansowego do Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Ukończył Wydział Elektroniki na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją „Informatyka w zakresie systemów wspomagania decyzji”, absolwent podyplomowych studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School, Norwegian School of Economics & Business (NHH), HEC Paris oraz The Charted Institute of Management Accountants (CIMA)

Zarząd naszej firmy

Jarosław Józik - Członek Zarządu

Z ECS S.A. związany od lipca 2018 roku. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami na rynku telekomunikacyjnym.


Poprzednio – jako prezes Zarządu HAWE Telekom - odpowiadał za stworzenie od podstaw nowego polskiego operatora telekomunikacyjnego, w ramach którego zarządzał budową ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości 4.000km i odpowiadał za komercjalizację usług w modelu „operator dla operatorów”. Wcześniej zarządzał strukturami sprzedaży (wszystkie kanały dystrybucji) w Telefonii DIALOG S.A. jako dyrektor pionu sprzedaży i obsługi klienta.


W latach 2007 - 2013 Ekspert I stopnia powołany do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów z dziedziny „Społeczeństwo informacyjne” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego.

Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz min. Podyplomowe Studia na kierunku Telekomunikacja Cyfrowa.

Rada Nadzorcza

Brian Bode - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poprzednio dyrektor finansowy w takich firmach jak: FON (producent osi samochodowych), Wprost (tygodnik prasowy i internetowy), Chesapeake Packiging (przemysł lekki), Telefonia Pilicka (lokalny operator telekomunikacyjny), HBO (płatna stacja telewizyjna), AIG (ubezpieczenia), Księgarnie Follett (sieć księgarni uniwersyteckich) i Hines Lumber (hurtowy dostawca materiałów budowlanych)

Brian pełnił funkcję członka zarządu w wielu firmach, aktualnie jest członkiem zarządu Komisji Fulbrighta

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Northwestern w Evanston i absolwent finansów Cass Business w Londynie

Rada Nadzorcza

Dariusz Jędrzejczyk - Członek Rady Nadzorczej

Posiada 25-letnie doświadczenie w budowaniu strategii, rozwoju produktów i usług, zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w sektorze telekomunikacyjnym, nowych technologii, IT i finansowym. Pracował dla wiodących operatorów usług mobilnych

i stacjonarnych w Europie i USA.

Ostatnio w Orange Polska zarządzał rynkiem B2B w obszarze klientów kluczowych

i korporacyjnych, wyznaczając kierunki rozwoju usług telekomunikacyjnych i ICT dedykowanych największych firmom w Polsce.

Poprzednio jako Wiceprezes Zarządu HAWE SA odpowiadał za działalność komercyjną oraz operacyjną spółek Grupy Kapitałowej.

Wcześniej zarządzał rozwojem produktów dla segmentów B2B i B2C w PTC (T-Mobile Polska), wprowadził na rynek platformę internetową ce-market.com oraz kierował projektami w obszarze doradztwa strategicznego w Andersen Consulting (Accenture). 

Ukończył z wyróżnieniem Elektronikę na Politechnice Łódzkiej oraz Zarządzanie

i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim.


Rada Nadzorcza

Tomasz Płóciennik - Członek Rady Nadzorczej

Członek zespołu Value Enhancement Team w CEE Equity Partners – funduszu private equity, w którym odpowiedzialny jest za monitoring inwestycji portfelowych

w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poprzednio kontroler finansowy w Polenergia SA (notowana spółka z sektora energetyki odnawialnej) oraz Solumus Sp. z o.o. (wiodący importer paliw).

Wcześniej pracował jako konsultant w Deloitte oraz Central Europe Trust w działach doradztwa corporate finance (usługi w obszarze wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego, doradztwa strategicznego oraz procesów M&A).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Rada Nadzorcza

Jacek R. Radziwilski - Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży finansowej, pracując dla Arthur Andersen, HSBC, Deutsche Morgan Grenfell i UniCredit Group.

Pełnił funkcję CEO i dyrektora zarządzającego Pekao Investment Banking (wcześniej zwany jako UniCredit CAIB) - wiodącej franczyzy z zakresu bankowości inwestycyjnej i pośrednictwa w Europie Wschodniej.

Był także członkiem Globalnego Komitetu UniCredit oraz Rad Nadzorczych Grupy Kety - głównego europejskiego producenta wyrobów aluminiowych, polskiego dystrybutora farmaceutycznego Pelion, a obecnie członkiem Rady Nadzorczej JW Construction - wiodącego polskiego producenta dewelopera nieruchomości. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i ESE Business Scholl w Barcelonie.

Rada Nadzorcza

Dariusz Wolszczak - Członek Rady Nadzorczej

Pracował w domu maklerskim, gdzie wspierał zespoły transakcyjne w zakresie pozyskiwania transakcji, badań, tworzenia baz danych raportów firmowych i modelowania finansowego.

Jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna i Rynki Finansowe.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.