Kariera

Oferty pracy

 • Kierownik robót (instalacje HVAC) – Kraków
  Miejsce:

  Kraków

  Twoje główne zadania:

  • Analiza dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Kierowanie robotami instalacji HVAC,
  • Koordynacja i rozliczanie prac podwykonawców,
  • Koordynacja dostaw materiałów i urządzeń na budowę,
  • Kontrola terminowości prowadzonych robót,
  • Współpraca przy wycenie robót.

  Nasze oczekiwania:

  • Min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacji HVAC,
  • Znajomość programu AutoCAD,
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • Uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji,
  • Umowę o pracę,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie,
  • Premiowy system motywacyjny,
  • Narzędzia pracy (komputer, telefon służbowy).

 • Kosztorysant (instalacje HVAC) – Morawica k. Krakowa
  Miejsce:

  Morawica k. Krakowa

  Twoje główne zadania:

  • Analiza dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Przedmiarowanie robót na podstawie wizji lokalnej,
  • Przedmiarowanie robót na podstawie dokumentacji,
  • Weryfikacja istniejących przedmiarów według dokumentacji technicznej,
  • Opracowywanie kosztorysów ofertowych w zakresie instalacji HVAC,
  • Składanie zapytań ofertowych do potencjalnych podwykonawców i dostawców,
  • Współpraca z kierownikami budów/robót.

  Nasze oczekiwania:

  • Min. 2-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót w branży instalacji sanitarnych,
  • Znajomość programu NORMA,
  • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • Zdolności analityczne, sumienność, dokładność,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji.
  • Umowę o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.
  • Premiowy system motywacyjny.
  • Narzędzia pracy (komputer, telefon służbowy).

 • Inżynier budowy (instalacje HVAC) – Kraków
  Miejsce:

  Kraków

  Twoje główne zadania:

  • Koordynacja prac na budowie
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  • Kompletacja dostaw urządzeń
  • Współudział przy uruchomieniu instalacji
  • Wykonywanie kalkulacji prac w zakresie instalacji sanitarnych
  • Przygotowanie zapytań ofertowych
  • Współudział przy odbiorach
  • Przygotowanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych z zakresu postępu prac

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki związane z branżą HVAC)
  • Prawo jazdy kategorii B

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Prywatną opiekę medyczną
  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Specjalista ds. wycen i ofert (instalacje HVAC) – Morawica k. Krakowa
  Miejsce:

  Morawica k. Krakowa

  Twoje główne zadania:

  • Wyszukiwanie i analizowanie ogłoszeń o zamówienia publiczne
  • Analiza dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Weryfikacja istniejących przedmiarów według dokumentacji technicznej
  • Przedmiarowanie robót na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej
  • Opracowywanie kosztorysów ofertowych
  • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów potrzebnych do sporządzania ofert
  • Współpraca z Kierownikiem budowy / robót

  Nasze oczekiwania:

  • Znajomość branży HVAC
  • Wykształcenie średnie lub ostatnie lata studiów (preferowane kierunki techniczne - Inżynieria Środowiska)
  • Praktyczna znajomość programu Norma lub Zuzia
  • Znajomość pakietu Office oraz Autocad
  • Dokładność i sumienność
  • Dobra organizacja pracy własnej
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę przy ciekawych projektach
  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Projektant – Konstruktor Budowlany – Poznań
  Miejsce:

  Poznań

  Twoje główne zadania:

  • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach
  • Wykonywanie projektów technicznych stacji bazowych telefonii komórkowej
  • Uzgadnianie dokumentacji z inwestorem oraz właścicielem obiektu
  • Nadzór nad realizacją projektu w fazie budowy oraz instalacji
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane budownictwo)
  • Praktyczna znajomość programów typu CAD
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Znajomość procesu budowy stacji bazowych będzie dodatkowym atutem
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Doświadczenie z zakresu wykonywania projektów stacji bazowych będzie dodatkowym atutem

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracę przy ciekawych projektach
  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Specjalista ds. inwestycji – Poznań
  Miejsce:

  Poznań

  Twoje główne zadania:

  • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę, uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z budową stacji bazowych
  • Przygotowanie i rozliczanie dokumentacji powykonawczej
  • Pozyskiwanie nowych lokalizacji pod budowę stacji bazowych
  • Negocjacje umów najmu/dzierżawy dla nowych lokalizacji
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Nadzór i współpraca z biurami projektowymi
  • Bieżące raportowanie postępu prowadzonych prac

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie min. średnie (preferowane wykształcenie techniczne, związane z telekomunikacją lub budownictwem)
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, KPA, ochrony środowiska będzie dodatkowym atutem
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Brak przeciwwskazań do prac na wysokościach
  • Umiejętność działania pod presją czasu
  • Zdolności organizacyjne, dokładność, systematyczność
  • Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej (telefonia komórkowa) będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie w branży nieruchomości mile widziane

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę w młodym zespole przy ciekawych projektach
  • Umowę o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Asystent Projektanta FTTH – Opole
  Miejsce:

  Opole

  Twoje główne zadania:

  • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach
  • Wykonywanie projektów technicznych sieci FTTH – światłowody do obiektów
  • Uzgadnianie dokumentacji z inwestorem oraz właścicielem obiektu
  • Nadzór nad realizacją projektu w fazie budowy oraz instalacji
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki techniczne)
  • Praktyczna znajomość programów typu CAD
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Znajomość procesu budowy sieci światłowodowych lub FTTH
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Doświadczenie w wykonywaniu projektów linii światłowodowych lub FTTH będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie z zakresu przygotowywania inwestycji linii światłowodowych będzie dodatkowym atutem

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracę przy ciekawych projektach

 • Projektant FTTH – Gdańsk
  Miejsce:

  Gdańsk

  Twoje główne zadania:

  • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach
  • Wykonywanie projektów technicznych sieci FTTH – światłowody do obiektów
  • Uzgadnianie dokumentacji z inwestorem oraz właścicielem obiektu
  • Nadzór nad realizacją projektu w fazie budowy oraz instalacji
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki techniczne)
  • Praktyczna znajomość programów typu CAD
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Znajomość procesu budowy sieci światłowodowych lub FTTH
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Doświadczenie w wykonywaniu projektów linii światłowodowych lub FTTH będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie z zakresu przygotowywania inwestycji linii światłowodowych będzie dodatkowym atutem

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracę przy ciekawych projektach

 • Technik Instalator – Balice
  Miejsce:

  Balice k. Krakowa

  Twoje główne zadania:

  • Instalacja szaf telekomunikacyjnych, stacji bazowych telefonii bezprzewodowej, urządzeń radiowych
  • Instalacja systemów antenowych stacji bazowych
  • Uruchomienie sprzętu teletransmisyjnego (konfiguracja urządzeń, integracja z siecią, testy serwisów)
  • Instalacja i uruchomienie linii radiowych
  • Instalacja okablowania strukturalnego (ETH, światłowody, zasilanie AC/DC, RF), pomiary okablowania
  • Deinstalacja urządzeń teletransmisyjnych
  • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej

  Nasze oczekiwania:

  • Doświadczenie w pracach monterskich (elektrycznych, budowlanych)
  • Posiadane doświadczenie lub predyspozycje do pracy na wysokości
  • Minimum wykształcenie średnie techniczne
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dyspozycyjność
  • Prawo jazdy kategorii B

  Mile widzialne:
  • Znajomość języka angielskiego
  • Uprawnienia SEP do 1kV
  • Doświadczenie w pracach monterskich - wysokościowych poparte certyfikatem

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Umowę o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Możliwość pracy za granicą w ramach realizowanych kontraktów na obszarze UE
  • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę rozwijającą umiejętności techniczne i inżynieryjne w zakresie systemów transmisyjnych

  Prosimy również o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 • Technik Instalator – Warszawa
  Miejsce:

  Warszawa

  Twoje główne zadania:

  • Instalacja szaf telekomunikacyjnych, stacji bazowych telefonii bezprzewodowej, urządzeń radiowych
  • Instalacja systemów antenowych stacji bazowych
  • Uruchomienie sprzętu teletransmisyjnego (konfiguracja urządzeń, integracja z siecią, testy serwisów)
  • Instalacja i uruchomienie linii radiowych
  • Instalacja okablowania strukturalnego (ETH, światłowody, zasilanie AC/DC, RF), pomiary okablowania
  • Deinstalacja urządzeń teletransmisyjnych
  • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej

  Nasze oczekiwania:

  • Doświadczenie w pracach monterskich (elektrycznych, budowlanych)
  • Posiadane doświadczenie lub predyspozycje do pracy na wysokości
  • Minimum wykształcenie średnie techniczne
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dyspozycyjność
  • Prawo jazdy kategorii B

  Mile widzialne:
  • Znajomość języka angielskiego
  • Uprawnienia SEP do 1kV
  • Doświadczenie w pracach monterskich - wysokościowych poparte certyfikatem

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Umowę o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Możliwość pracy za granicą w ramach realizowanych kontraktów na obszarze UE
  • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę rozwijającą umiejętności techniczne i inżynieryjne w zakresie systemów transmisyjnych

  Prosimy również o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 • Technik Instalator – Poznań
  Miejsce:

  Poznań

  Twoje główne zadania:

  • Instalacja szaf telekomunikacyjnych, stacji bazowych telefonii bezprzewodowej, urządzeń radiowych
  • Instalacja systemów antenowych stacji bazowych
  • Uruchomienie sprzętu teletransmisyjnego (konfiguracja urządzeń, integracja z siecią, testy serwisów)
  • Instalacja i uruchomienie linii radiowych
  • Instalacja okablowania strukturalnego (ETH, światłowody, zasilanie AC/DC, RF), pomiary okablowania
  • Deinstalacja urządzeń teletransmisyjnych
  • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej

  Nasze oczekiwania:

  • Doświadczenie w pracach monterskich (elektrycznych, budowlanych)
  • Posiadane doświadczenie lub predyspozycje do pracy na wysokości
  • Minimum wykształcenie średnie techniczne
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dyspozycyjność
  • Prawo jazdy kategorii B

  Mile widzialne:
  • Znajomość języka angielskiego
  • Uprawnienia SEP do 1kV
  • Doświadczenie w pracach monterskich - wysokościowych poparte certyfikatem

  Dołączając do Zespołu otrzymasz:

  • Umowę o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Możliwość pracy za granicą w ramach realizowanych kontraktów na obszarze UE
  • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę rozwijającą umiejętności techniczne i inżynieryjne w zakresie systemów transmisyjnych

  Prosimy również o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Czekamy na Twoje CV

Jeśli w tym momencie nie znalazłeś dla siebie ciekawych wyzwań, ale podoba Ci się firma i projekty przez nas realizowane, prześlij nam swoje CV na adres: kariera@ecs.com.pl.
Stale się rozwijamy i możliwe, że Twoje kompetencje jutro będą nam potrzebne.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.

W celu podnoszenia jakości, serwis korzysta z plików cookies, dowiedz się więcej.