Kariera

Oferty pracy

Lokalizacje

  Lokalizacje

 • Wszystkie
 • Niemcy
 • Kraków
 • Warszawa
 • Poznań

  Dostępne oferty

 • Asystent Projektanta FTTH Kraków
  Miejsce:

  Morawica k. Krakowa

  Główne zadania:

  • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach
  • Wykonywanie projektów technicznych sieci FTTH – światłowody do obiektów
  • Uzgadnianie dokumentacji z inwestorem oraz właścicielem obiektu
  • Nadzór nad realizacją projektu w fazie budowy oraz instalacji
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki techniczne)
  • Praktyczna znajomość programów typu CAD
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Znajomość procesu budowy sieci światłowodowych lub FTTH
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Doświadczenie w wykonywaniu projektów linii światłowodowych lub FTTH będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie z zakresu przygotowywania inwestycji linii światłowodowych będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracę przy ciekawych projektach
  • Istnieje możliwość dojazdu do pracy busem pracowniczym

 • Asystent Projektanta Warszawa
  Miejsce:

  Warszawa

  Główne zadania:

  • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach
  • Wykonywanie projektów technicznych stacji bazowych telefonii komórkowej
  • Uzgadnianie dokumentacji z inwestorem oraz właścicielem obiektu
  • Nadzór nad realizacją projektu w fazie budowy oraz instalacji
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów technicznych (preferowane budownictwo, inżynieria środowiska, telekomunikacja)
  • Praktyczna znajomość programów typu CAD
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Znajomość procesu budowy stacji bazowych będzie dodatkowym atutem
  • Prawo jazdy kategorii B mile widziane
  • Doświadczenie z zakresu wykonywania projektów stacji bazowych będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę w młodym zespole przy ciekawych projektach
  • Atrakcyjny pakiet socjalny
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Młodszy Integrator Sieci Radiowych Kraków
  Miejsce:

  Balice

  Główne zadania:

  • Kontrola i nadzór nad siecią GSM/UMTS/CDMA/LTE
  • Kontrola parametrów sieci
  • Śledzenie alarmów oraz reagowanie na awarię
  • Wsparcie dla techników radiowych wykonujących prace na stacjach bazowych
  • Integracja stacji bazowych z systemem sieci
  • Konfiguracja urządzeń stacji bazowych oraz central
  • Udział w testach stacji bazowych
  • Przygotowywanie raportów z wykonanych prac

  Wymagania:

  • Biegłość w obsłudze komputera, pakiet Office
  • Znajomość systemów mobilnych: Android, iOS
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wykształcenie średnie lub ostatnie lata studiów (preferowane kierunki techniczne)
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Gotowość do delegacji zagranicznych
  • Dyspozycyjność
  • Prawo jazdy kategorii B

  Mile widziane:
  • Znajomość struktury funkcjonowania sieci komórkowej
  • Znajomość struktury funkcjonowania sieci IP
  • Doświadczenie na stanowiskach instalatorsko-inżynieryjnych w telekomunikacji

  Oferujemy:

  • Pracę rozwijającą umiejętności techniczne i inżynieryjne w zakresie integracji sieci komórkowych
  • Umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Możliwość pracy za granicą w ramach realizowanych kontraktów na obszarze UE

 • Kierownik Projektów Zagranicznych Niemcy
  Miejsce:

  Niemcy

  Główne zadania:

  • Koordynacja i nadzór nad przebiegiem realizacji zleceń w prowadzonych projektach na terenie Polski i UE
  • Bieżące sporządzanie dokumentacji projektowej, raportów operacyjnych i zestawień w ramach prowadzonych projektów
  • Współpraca z inwestorem, w szczególności uzgodnienia szczegółów projektowych
  • Odpowiedzialność za pozyskiwanie i certyfikowanie nowych podwykonawców
  • Przygotowanie zleceń dla firm podwykonawczych, kontrola procesu realizacji i rozliczenia zleceń
  • Weryfikacja otrzymanych zleceń pod kątem ilości, wartości i terminu
  • Delegowanie zadań do zespołu i nadzór nad przebiegiem ich realizacji
  • Realizacja założonych budżetów projektowych, analiza ewentualnych odchyleń, poszukiwanie negatywnych czynników mających wpływ na wyniki budżetowe i ich eliminowanie

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowana telekomunikacja
  • Biegła znajomość języka angielskiego
  • Gotowość do częstych podróży służbowych na terenie UE
  • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Orientacja na wynik, elastyczność w działaniu
  • Wysokie umiejętności komunikacyjne

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Praca w międzynarodowym środowisku
  • Premię roczną w zależności od wyników
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę przy ciekawych projektach
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Atrakcyjny pakiet socjalny

 • Koordynator Projektu Niemcy
  Miejsce:

  Niemcy

  Główne zadania:

  • Koordynacja i nadzór nad przebiegiem realizacji zleceń w prowadzonych projektach telekomunikacyjnych na terenie Niemiec,
  • Koordynacja pracy ekip instalacyjnych własnych i podwykonawców,
  • Weryfikacja kompetencji i uprawnień podwykonawców,
  • Analiza projektu pod kątem wymaganego sprzętu oraz zgodności z zakresem prac na obiekcie po przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  • Planowanie harmonogramu prac podwykonawcom, kontrola postępu prac i egzekwowanie ich wykonania,
  • Sporządzanie raportów powykonawczych,
  • Cykliczne raportowanie statusu do Klienta,
  • Współpraca z Klientem, uzgodnienia szczegółów projektowych,
  • Analiza potrzeb raportowych i tworzenie KPI w projekcie.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowana telekomunikacja,
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektem telekomunikacyjnym na terenie Niemiec,
  • Dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana znajomość języka angielskiego,
  • Prawo jazdy kategorii B,
  • Orientacja na wynik, elastyczność w działaniu,
  • Wysokie umiejętności komunikacyjne,
  • Mile widziana gotowość do relokacji do Niemiec

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę na warunkach niemieckich lub oddelegowanie do pracy w Niemczech,
  • Zakwaterowanie i przejazdy opłacone przez pracodawcę (w zależności od umowy),
  • Pracę w międzynarodowym środowisku,
  • Premię roczną uzależnioną od wyników,
  • Pracę przy ciekawych projektach,
  • Niezbędne narzędzia pracy,
  • Atrakcyjny pakiet socjalny.

 • Specjalista ds. kadr i i płac Kraków
  Miejsce:

  Balice

  Główne zadania:

  • Sporządzanie listy płac, rozliczanie zasiłków chorobowych, wypadkowych itp. zgodnie z obowiązującymi terminami
  • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie Płatnik
  • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących PDOF odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło
  • Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich
  • Reprezentowanie spółki przez instytucjami państwowymi (ZUS, US, PFRON)
  • Przygotowywanie raportów i analiz związanych z wypłaconymi wynagrodzeniami
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Organizacja szkoleń wstępnych i okresowych BHP
  • Wystawianie skierowań na badania lekarskie
  • Przygotowywanie raportów i analiz związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniami
  • Udział w projektach z zakresu HR

  Wymagania:

  • Minimum 3-letnie doświadczenie w dziale kadr
  • Bardzo dobra znajomość Ms Excel i MS Word
  • Dobra znajomość przepisów podatkowych – PDOF oraz ZUS
  • Samodzielność, dokładność i odpowiedzialność
  • Umiejętność szybkiego uczenia się i chęć pogłębiania wiedzy
  • Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  • Znajomość systemu księgowego Optima – warunek konieczny

  Mile widziane:
  Znajomość przepisów dot. rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych
  Znajomość jęz. angielskiego lub niemieckiego na poz. komunikatywnym

  Oferujemy:

  Oferujemy:
  • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
  • Prywatną opieka medyczna

 • Specjalista ds. inwestycji Poznań
  Miejsce:

  Poznań

  Główne zadania:

  • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwoleń na budowę, uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z budową stacji bazowych telefonii komórkowej
  • Przygotowanie i rozliczanie dokumentacji powykonawczej
  • Pozyskiwanie nowych lokalizacji pod budowę stacji bazowych telefonii komórkowej
  • Negocjacje umów najmu/dzierżawy dla nowych lokalizacji
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Nadzór i współpraca z biurami projektowymi
  • Bieżące raportowanie postępu prowadzonych prac

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) - preferowane wykształcenie techniczne, związane z telekomunikacją, budownictwem lub gospodarką przestrzenną
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, KPA, ochrony środowiska będzie dodatkowym atutem
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Brak przeciwwskazań do prac na wysokościach
  • Umiejętność działania pod presją czasu
  • Zdolności organizacyjne, dokładność, systematyczność
  • Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej (telefonia komórkowa) będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie w branży inwestycji budowlanych mile widziane

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę w młodym zespole przy ciekawych projektach
  • Atrakcyjny pakiet socjalny
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Projektant z uprawnieniami elektrycznymi Warszawa
  Miejsce:

  Warszawa

  Główne zadania:

  • Wykonywanie wizji lokalnych na obiektach
  • Wykonywanie projektów technicznych stacji bazowych telefonii komórkowej
  • Uzgadnianie dokumentacji z inwestorem oraz właścicielem obiektu
  • Nadzór nad realizacją projektu w fazie budowy oraz instalacji
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane budownictwo)
  • Praktyczna znajomość programów typu CAD
  • Gotowość do podróży służbowych (wyjazdy poza miasto świadczenia pracy)
  • Uprawnienia elektryczne
  • Znajomość procesu budowy stacji bazowych będzie dodatkowym atutem
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Doświadczenie z zakresu wykonywania projektów stacji bazowych będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie projektowo-wykonawczej
  • Pracę w młodym zespole przy ciekawych projektach
  • Atrakcyjny pakiet socjalny
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Niezbędne narzędzia pracy

 • Klikając w przycisk "Aplikuj" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Electronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach 32-083, ul.Krakowska 84 zgadzasz się na przetwarzanie przez Electronic Control Systems S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem kariera@ecs.com.pl Szczegółowe informacje

Czekamy na Twoje CV

Jeśli w tym momencie nie znalazłeś dla siebie ciekawych wyzwań, ale podoba Ci się firma i projekty przez nas realizowane, prześlij nam swoje CV na adres: kariera@ecs.com.pl.
Stale się rozwijamy i możliwe, że Twoje kompetencje jutro będą nam potrzebne.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.

W celu podnoszenia jakości, serwis korzysta z plików cookies, dowiedz się więcej.