TowerCO

W 2016 roku, jako pierwsza w Polsce firma, rozpoczęliśmy pracę nad własną infrastrukturą telekomunikacyjną TowerCo, którą chcemy udostępnić operatorom w oparciu o model długoterminowego leasingu. Jesteśmy przekonani, że dzięki nieustannemu rozwijaniu technologii oraz zaangażowaniu najlepszych specjalistów, staniemy się w niedalekiej przyszłości jednym z najważniejszych operatorów pasywnych branży telekomunikacyjnej na całym rynku europejskim.

Dotychczas współużytkowanie wieży telekomunikacyjnej przez kilku operatorów wiązało się z szeregiem utrudnień i ograniczeń wynikających m.in. z konkurencji rynkowej, czy rozbieżnymi standardami technicznymi. Dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu, stworzyliśmy unikalną ofertę, która w oparciu o niestandardowe potrzeby operatorów oferuje różnorodne scenariusze optymalizacji kosztów oraz przepływów pieniężnych.

Czym jest TowerCo?

Idea ta zakłada wydzielenie z zasobów operatora obiektów wieżowych i oddanie ich w zarządzanie firmie TowerCo. Firma, która wchodzi w posiadanie obiektów wieżowych, umożliwia współdzielenie zasobów między operatorami, przez co każdy z nich ponosi mniejsze koszty. 

Rynek dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce dopiero się kształtuje i jako kraj jesteśmy na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Wszyscy analitycy są jednak zgodni, że jest to kierunek, w którym zmierzać będzie branża telekomunikacyjna.

  Obecnie w Europie znajduje się ok. 600 tys. wież i masztów telekomunikacyjnych – z czego 18% z nich jest w rękach wyspecjalizowanych firm i funduszy infrastrukturalnych. Według analiz TowerXchange, oszczędności operatorów z wydzierżawienia wieży mogą sięgać od 25% do 35% kosztów operacyjnych.

  W ramach usługi oferujemy naszym Klientom:

  • przejęcie odpowiedzialności za eksploatację,
  • realizację prac adaptacyjnych,
  • utrzymanie obiektów wieżowych i infrastruktury teletechnicznej,
  • monitoring,
  • nadzór nad dostępem,
  • zapewnienie energii elektrycznej na obiektach.

  Dzięki technologii TowerCo, nasi Klienci nie muszą obawiać się o:

  • utratę konkurencyjności,
  • rozbieżne standardy techniczne,
  • niedogodności związane z uzgodnieniem sposobu przydziału miejsca pod urządzenia na obiekcie,
  • niejasną odpowiedzialność w zakresie utrzymania elementów pasywnych i aktywnych obiektu.

  Contact us!

  We will offer you the best solution.

  W celu podnoszenia jakości, serwis korzysta z plików cookies, dowiedz się więcej.