O firmie

1999
Powstanie firmy ECS

Firma ECS zostaje założona przez Janusza Kalinę. Pierwsze usługi z zakresu automatyki budynków dostarcza w oparciu o orozwiązania technologiczne Johnson Controls.

2001
Współpraca z elektrociepłownią w Świebodzicach

Spółka realizuje projekt instalacji systemu automatycznego sterowania w budynku (BMS) Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego SA – Elektrociepłowni w Świebodzicach.

2002
Współpraca z UJ Kraków

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania obiektem – Kampus UJ Kraków.

2004
Współpraca z operatorami telefonii komórkowej

Podpisanie pierwszej umowy na świadczenie usług w sieci mobilnej 2G dla operatorów telefonii komórkowej.

2005
Nowe usługi w zakresie RNO i budowa pierwszej w Polsce sieci 3G UMTS

Do portfolio firmy wprowadzone zostały usługi z zakresu RNO (Radio Network Optimization) związane z badaniem jakości działania sieci mobilnej i optymalizacji jej parametrów radiowych.
Budowa pierwszej w Polsce sieci 3G UMTS

2006
Ciągłe zwiększanie przychodów z branży telekomunikacyjnej

Usługi dla operatorów i producentów sprzętu z branży telekomunikacyjnej stanowią już niemal 50% łącznych przychodów spółki.

2007
Umowa z międzynarodowym partnerem i otwarcie nowego oddziału spółki

Podpisanie kluczowej umowy z międzynarodowym dostawcą sprzętu i rozwiązań technologicznych dla telekomunikacji mobilnej.
Otwarcie oddziału terenowego ECS w Poznaniu.

2008
Umowa z liderem sieci mobilnej

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Spółki w Balicach k. Krakowa.
Podpisanie i realizacja pierwszej umowy na usługi implementacyjne sprzętu telekomunikacyjnego dla wiodącego operatora sieci mobilnej w Polsce.

2009
Rozwój firmy i powiększenie zespołu

ECS pomimo kryzysu gospodarczego rozwija się i powiększa swój zespół. Pozwoli to w kolejnych latach na realizację pełnego zakresu usług (projekty pod klucz) i zwiększenie przewagi konkurencyjnej Spółki.
Otwarcie oddziału terenowego ECS w Warszawie.

2010
Pierwsze testy jakościowe w technologii LTE

ECS przeprowadza pierwsze testy jakościowe w technologii LTE.

W tym samym roku spółka otrzymała kolejne znaczące wyróżnienie od międzynarodowego Partnera za realizację umowy w zakresie technologii 3G.

2011
ECS poszerza swoje portfolio

ECS poszerza swoje portfolio, wprowadzając kompleksowe usługi „pod klucz” dla sektora telekomunikacyjnego.

Otwarcie oddziału terenowego ECS w Gdańsku.

2012
Inwestycje w Niemczech i na Litwie

ECS uruchamia inwestycje zagraniczne w Niemczech i na Litwie w sektorze telekomunikacyjnym.
Zgodnie ze strategią dywersyfikacji działań, spółka rozpoczyna realizację projektu inteligentnego systemu drogowego w ramach budowy systemu viaToll.

2013
Kolejna inwestycja w Danii

ECS z roku na rok podwaja swoje przychody.
Spółka rozpoczyna kolejną inwestycję zagraniczną w branży telekomunikacyjnej w Danii.
W tym samym roku firma realizuje projekt wymiany sprzętu nadawczo-odbiorczego i modernizacji stacji bazowych (swap) dla dwóch wiodących operatorów w Polsce. Projekt obejmuje swoim zakresem niemal 3500 obiektów sieciowych.

2014
Wyróżnienie od dziennika „Gazeta Prawna”

Zarząd oraz właściciele ECS podejmują decyzję o sprzedaży części udziałów funduszowi kapitałowemu celem podniesienia zdolności inwestycyjnych spółki w przyszłości. rozwiń

Pakiet kontrolny w spółce przejmuje fundusz zarządzany przez CCE Equity Partners, zaś 41% akcji nadal pozostaje w rękach inwestorów indywidualnych.

Dziennik „Gazeta Prawna” przyznaje firmie wyróżnienie „Skrzydła Biznesu”.

ECS kontynuuje projekt wymiany sprzętu i modernizacji stacji bazowych w sieci mobilnej jednego z operatorów telekomunikacyjnych w Danii.

2015
Realizacja projektu w zakresie usług OMC i RNO na Cyprze i w Słowenii.

ECS uruchamia kolejne inwestycje zagraniczne w branży telekomunikacyjnej. rozwiń

Firma rozpoczyna realizację projektu inżynieryjnego w zakresie usług OMC (integracja elementów sieci mobilnej) oraz RNO (optymalizacji radiowej sieci mobilnej) na Cyprze. Uruchamia również projekt RNO w Słowenii, a także dwa znaczące projekty wymiany sprzętu w sieci mobilnej w Słowenii i Finlandii.
Magazyn „Forbes” przyznaje spółce wyróżnienie „Diamenty Forbesa”.

2016
Rozpoczęcie działalności w zakresie systemów LED

Firma rozpoczyna działalności w zakresie inteligentnych systemów oświetleniowych (LED) i przystępuje do realizacji kontraktu na modernizację oświetlenia w sieci stacji paliw dużego koncernu paliwowego w Polsce i 5 krajach zagranicznych. rozwiń

Firma rozpoczyna strategiczny projekt budowy własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która zostanie dzierżawiona operatorom telekomunikacyjnym (TowerCo).

ECS otwiera na terenie Niemiec spółkę zależną – Electronic Control Systems GmbH realizującą projekty w sektorze telekomunikacyjnym.
Spółka kontynuuje realizację projektu modernizacji stacji bazowych w Finlandii rozpoczętego w 2015 r., zaś w Danii przystępuje do realizacji projektu modernizacji sieci HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) dla operatora dostarczającego usługę dostępu do internetu i telewizji kablowej.
Firma wygrywa przetarg na realizację projektu światłowodowego FTTH (Fiber to the home) na terenie całego kraju.
ECS otrzymuje wysokie, 34 miejsce w rankingu branży telekomunikacyjnej opracowanym przez Instytut Europejskiego Biznesu w 2016 roku.
Dział Building Automation System realizuje znaczący projekt – Skanska Maraton w Poznaniu.

2017
Autorski system SmartSave

ECS zaistniało na rynku oświetlenia ulicznego poprzez wdrożenie autorskiego systemu SmartSave – inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym, początek tworzenia infrastruktury typu SmartCity na terenie całego kraju w sektorze publicznym. rozwiń

Spółka rozwija dział światłowodowy, staje się jednym z wiodących partnerów realizujących prace związane z budową infrastruktur FTTH na terenie całego kraju.
Firma pozyskuje trzech kluczowych klientów w Niemczech w branży telekomunikacyjnej.

2017
TowerCo

Pierwszy autorski typoszereg wieży telekomunikacyjnej zrealizowany w ramach projektu TOWERCO.

2017
Współpraca z Ericsson GMBH w Niemczech

Otwarcie Spółki na rynek telekomunikacji mobilnej w Niemczech.

2018
MOTOROLA Solutions

Podpisanie umowy o współpracę

2018
Otwarcie biura w Mülheim an der Ruhr

Powołanie międzynarodowego zespołu ekspertów, koordynującego projekty dla największych operatorów  w Europie Zachodniej.

2018
Pierwsza w Polsce stacja bazowa sieci piątej generacji(5G)

ECS jako wiodący partner operatorów telefonii mobilnej implementuje i integruje pierwszą w Polsce stację bazową sieci piątej generacji (5G). rozwiń

Fundusz zarządzany przez CCE Equity Partners przejmuje 100% udziałów w firmie ECS.

Spółka  w gronie liderów rynku oświetlenia ulicznego LED. Realizuje projekt i budowę ponad 10 000 punktów oświetlenia ulicznego.

Firma rozwija działalność na rynku niemieckim poprzez swój Oddział w Mulheim i min. realizuje projekt modernizacji i wymiany sprzętu nadawczo-odbiorczego stacji bazowych w sieci mobilnej dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie.

2019
Pierwszy projekt 5G w Holandii

Implementacja nowoczesnych rozwiązań 5G dla operatora KPN Holandia.

2020
ORANGE Polska SA

ECS podpisuje kolejny kontrakt przedłużający wieloletnią współpracę z Orange Polska SA.

2020
Rozwój Pionu Projektów Światłowodowych

Kompetencje projektowe, realizacyjne oraz koordynacyjne dynamicznie poszerzone poprzez wzięcie udziału w realizacji projektów szerokopasmowych dla TP Teltech / Orange Polska SA, IRIS Telecommunication / Orange Polska SA, FCA Sp. z o.o. / Fibee,  Nokia Solutions / Nexera.

2020
Nawiązanie współpracy z American Towers
2021
Ekspansja na rynku niemieckim

Kontrakty z TCT Technik Centrum Thale GMBH , Mugler AG, ICONEC GMBH oraz Tillman Global Holdings otwierają nowe perspektywy rozwoju projektów zagranicznych.

2021
Kierunek Skandynawia

ECS podpisuje umowy ramowe ze spółką Ericsson w ramach realizacji projektów telekomunikacyjnych w Szwecji i Norwegii.

2021
Współpraca z Cellnex

ECS świadczy usługi dla Tower Link oraz OnTower Poland- spółek zależnych od Cellnex Telecom – największego w Europie operatora infrastruktury pasywnej.

2021
Nowy Klient – Nokia Networks

ECS rozszerza współpracę o umowę z największym dostawcą sprzętu dla operatorów krajowych.

Dzisiaj

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.