KPO

  • KPO
  • Częste pytania

Częste pytania

  • Czym jest światłowód?

Włókna światłowodowe mają grubość ludzkiego włosa,

a do transmisji danych wykorzystują impulsy świetlne. Światłowód to obecnie najnowocześniejsza technologia dostarczania Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. Budowana obecnie sieć światłowodowa w przyszłości będzie wspierała rozwój technologii w Twoim regionie.

 

  • Co to jest FTTH?

To technologia światłowód do domu (ang. Fiber-To­The-Home), która w 100% opiera się na łączach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do mieszkania lub domu. Takie rozwiązanie gwarantuje niezawodność i szybkość działania usług.

 

  • W jaki sposób budowana będzie sieć światłowodowa?

Przewody światłowodowe zostaną poprowadzone napowietrznie na istniejącej infrastrukturze słupowej lub pod ziemią.

 

  • Jak podłącza się światłowód?

W przypadku poprowadzenia łącza pod ziemią kabel doprowadzony zostanie do granicy działki i odpowiednio zabezpieczony. W zabudowie wielorodzinnej sieć doprowadzona będzie do części wspólnej budynku i rozprowadzona w pionach z możliwością przyłączenia indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych. W przypadku montażu przewodów światłowodowych na infrastrukturze słupowej, kabel doprowadzony zostanie do najbliższego słupa przy budynku. W momencie zdecydowania się właściciela posesji na korzystanie z usług światłowodowych, zbudowane zostanie przyłącze, które zakończy się w mieszkaniu klienta.

 

  • Jakie koszty wiążą się z dostępem do światłowodu?

Budowa sieci światłowodowej realizowana jest ze środków własnych Orange Polska oraz dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Koszty poszczególnych usług (Internet, telewizja) uzależnione będą od wyboru dostawcy usług, którego dokonuje się indywidualnie.

 

  • Co oznacza otwarta sieć?

Otwarta sieć światłowodowa jest przykładem najlepszego sposobu wykorzystania zasobów naszej planety. Dzięki współdzieleniu jej pomiędzy dostawcami usług, przy użyciu jednego przyłącza wykonanego w Twoim domu lub mieszkaniu, możesz korzystać z oferty różnych dostawców usług telekomunikacyjnych.

 

  • KTO REALIZUJE PROJEKT?

Orange Polska jest inwestorem i beneficjentem Krajowego Planu Odbudowy, z którego środków współfinansowana jest budowa sieci światłowodowej.

Generalni Wykonawcy i ich podwykonawcy to firmy budowlane, które odpowiadają za fizyczną budowę sieci światłowodowej oraz odtworzenie infrastruktury naruszonej w trakcie prac.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.