Rozwój systemu sterowania ruchem UTCS Etap II

Inteligentne miasto

Klient
Gmina Kraków
Lokalizacja
Kraków
Czas realizacji
7 miesięcy
Rok inwestycji
2014

Klient

Gmina miejska Kraków – Zarząd infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Cel projektu

Projekt polegał na rozszerzeniu istniejącego Systemu Sterowania Ruchem o nowe obszary sterowania, doposażenie lub wymiana systemu detekcji oraz rozbudowa sieci światłowodowej.

Projekt w liczbach

  • 19 skrzyżowań
  • 19 sterowników sygnalizacji świetlnej
  • 19 kamer obrotowych PTZ
  • 15 km sieci światłowodowej (pasywna + aktywna)
  • Modernizacja 16 istniejących oraz projekt i budowa 3 nowych skrzyżowań
  • Integracja z głównym Systemem Zarządzania Ruchem miasta
  • Podłączenie 20 tablic VMS

Zakres prac

  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych sieci światłowodowej
  • Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach wraz z wymianą urządzeń sterowniczych
  • Rozszerzenie Systemu Sterowania Ruchem

Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.