Ekspertyza i ocena istniejącej infrastruktury dla ENEA S.A

Telekomunikacja

Klient
ENEA
Lokalizacja
Cała obszar Polski
Czas realizacji
6 miesięcy
Rok inwestycji
2015-2016

Cel projektu

Wykonanie ekspertyzy stanu i oceny możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury wysokościowej oraz pomocniczej, na potrzeby instalacji i uruchomienia systemu TETRA

Zakres projektu

  • inwentaryzacja infrastruktury technicznej dla 75 obiektów wieżowych
  • wykonanie inwentaryzacji technicznej części podziemnej fundamentów i oceny możliwości dalszej eksploatacji
  • pomiary geodezyjne pionowości wież i analiza statyczno-wytrzymałościowa wież
  • odwierty geotechniczne z określeniem parametrów geotechnicznych podłoża
  • wykonanie robót remontowych oraz robót niezbędnych dla instalacji systemu TETRA

Prace zostały wykonane terminowo, należycie, zgodnie ze sztuką projektową i budowlaną, obowiązującymi normami i prawidłowo ukończone. Spółka Electronic Control Systems S.A. sprawdziła się, jako rzetelny i solidny Wykonawca powierzonych prac.
ENEA Operator sp. z o.o. Departament Teleinformatyki

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.