Inteligentne miasto

Przy kompleksowym rozwiązaniu SmartSave, oprócz standardowej transakcji kupna - sprzedaży, wprowadziliśmy także nowy system finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego w miastach i gminach – tzw. ESCO. 

Dzięki ESCO miasta i gminy mogą sfinansować projekt modernizacji oświetlenia z oszczędności, które będzie generowała nowa technologia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podmiot chcący wprowadzić SmartSave nie musi mieć wysokich nakładów finansowych przy starcie projektu. 

MODEL ESCO - PPP Partnerstwo Publiczno Prywatne to finansowanie modernizacji oświetlenia bądź rozbudowy infrastruktury typu SmartCity przez inwestora (np. ECS), który pokrywa koszty całej inwestycji. Klient, Gmina, spłaca koszt modernizacji z comiesięcznych oszczędności uzyskanych na mniejszym zużyciu energii elektrycznej. 

Zaletami takiego modelu są:

  • Ryzyko inwestycyjne i finansowe przeniesione na osobę trzecią, w tym przypadku - inwestora projektu
  • Samofinansowanie się projektu - inwestycja spłacana z uzyskanych oszczędności
  • Brak zaangażowania środków finansowych po stronie Klienta
  • Gwarantowany i mierzalny efekt
  • Wymiar ekonomiczny i ekologiczny wdrożonego projektu

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.