Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla Telefonica Deutschland w Berlinie

  • Centrum prasowe
  • Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla Telefonica Deutschland w Berlinie

Rozwijając projekty zagraniczne stale poszerzamy nasze kompetencje oraz obszar działalności. Jednym z takich rynków jest sektor telekomunikacji w Niemczech. W ramach współpracy z jednym z wiodących wykonawców dla operatora telefonii komórkowej Telefonica Deutschland wykonujemy ambitne instalacje radioliniowe punkt-punkt. W ramach takich prac często wykonywane są nowe instalacje radioliniowe, rozszerzenia już istniejących (w skład, których wchodzi rozszerzenie istniejącej radiolinii do XPIC), bądź też kompletna wymiana (SWAP) działającego lecz już zapchanego łącza radiowego. Prace te wykonywane są na wieżach własnych lub też na obiektach obcych dzierżawionych przez operatora.

W Berlinie, w dzielnicy Hermsdorf, na dachu remizy straży pożarnej, wykonany został SWAP, którego celem było zwiększenie pojemności transmisji poprzez modernizację radiolinii dla technologii 5G. Instalacja została wykonana na sprzęcie firmy Ericsson. Każda taka instalacja kiedy jest już zintegrowana i uruchomiona przechodzi dokładne testy typu BER (BIT Error Rate), 8 lub 24 godzinne testy przepustowości oraz niezbędne pomiary jakościowe koncentrycznych torów antenowych.

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.