• Centrum prasowe
  • Finlandia – realizacja projektu modernizacji stacji bazowych

Finlandia – realizacja projektu modernizacji stacji bazowych

W miesiącu marcu 2018 Spółka przystąpiła do realizacji projektu modernizacji stacji bazowych w kolejnej aglomeracji, Turku
w południowo-zachodniej Finlandii. Projekt ma objąć swym zakresem niemal 300 obiektów sieciowych.

 

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.