Akcja „Szlachetna Paczka” w ECS

W tym roku ECS włączyło się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”

Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, uzyskana kwota oraz przekazane dary przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy włączyli się do akcji, za szlachetne serca i okazaną pomoc.

Zaangażowanie w ten projekt to była lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Większość z nas zaliczyła tę lekcję na szóstkę!

 

 

Skontaktuj się z nami!

Zaoferujemy Ci najlepsze rozwiązanie.